Проєкти регуляторних актів
опубліковано 13 липня 2022 року о 16:44

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про затвердження тарифу на послуги з перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування Жовтоводської міської територіальної громади»

Розробник: відділ економічного та інвестиційного розвитку виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.

Поштова та електронна адреса розробника: бульвар Свободи, 33, м. Жовті Води, Кам’янський район, Дніпропетровська обл., 52204, e-mail: vesr_zhv@i.ua; тел. +380508306656.

Інформація про спосіб оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу: проєкт рішення виконкому з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Жовтоводської міської територіальної громади.

Термін, протягом якого подаються пропозиції та зауваження: місяць з дня оприлюднення (з 17.05.2024 р.).

Спосіб надання пропозицій та зауважень: у письмовій формі на електронну або поштову адресу.

Проєкт рішення "Про затвердження тарифу на послуги з перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування Жовтоводської міської територіальної громади".doc

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради "Про затвердження тарифу на послуги з перевезеня одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування Жовтоводської міської територіальної громади".doc


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту регуляторного акта

Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради подає на обговорення проєкт регуляторного акту «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Жовтоводської міської територіальної громади».

Поштова та електронна адреса розробника: КП «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради»: вул. 8-го Березня, 40А, м. Жовті Води, Кам’янський район, Дніпропетровська обл., 52204; e-mail: sekretar@evk.dp.ua, evk@evk.dp.ua; тел. +380952916011.

Термін, протягом якого подаються пропозиції та зауваження: місяць з дня оприлюднення (з 15.12.2022 р.).

Спосіб надання пропозицій та зауважень: в письмовій формі на електронну або поштову адресу.

Проєкт регуляторного акта «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Жовтоводської міської територіальної громади»

Відповідно до Водного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу 5 статті 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. № 316 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення», наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 09.11.2021р. № 286 «Про затвердження змін до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення», з метою підвищення ефективності та надійності функціонування систем водовідведення Жовтоводської міської територіальної громади, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради,-

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити «Правила приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Жовтоводської міської територіальної громади» (додаток 1).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 25.10.2018р. № 419 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення міста Жовті Води».

3. Дане рішення набирає чинності з дня офіційного оприлюднення.

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови Кудрявцева О., контроль – на міського голову Ханіса Д.

Міський голова                                                                           Дмитро ХАНІС

Секретар виконкому                                                                  Таміла ГУНЬКО

Додаток 1

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення Жовтоводської міської територіальної громади»


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту регуляторного акта

Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради подає на обговорення проєкт регуляторного акту «Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 25.10.2018р. № 419 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення міста Жовті Води».

Поштова та електронна адреса розробника: КП «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради»: вул. 8-го Березня, 40А, м. Жовті Води, Кам’янський район, Дніпропетровська обл., 52204; e-mail: sekretar@evk.dp.ua, evk@evk.dp.ua; тел. +380952916011.

Термін, протягом якого подаються пропозиції та зауваження: місяць з дня оприлюднення (з 12.09.2022р.).

Спосіб надання пропозицій та зауважень: в письмовій формі на електронну або поштову адресу.

Проєкт регуляторного акта «Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 25.10.2018р. № 419 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення міста Жовті Води»

Відповідно до абзацу 5 статті 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Водного кодексу України, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017р. № 316, змін до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 09.11.2021р. № 286, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жовтоводської міської ради,-

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 25.10.2018р. № 419 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення міста Жовті Води», а саме:

1.1. У пункті 1.3 розділу I викласти в новій редакції:

абзац 5:

«договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»;

абзац 22:

«Споживач - юридичні особи незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичні особи - підприємці, фізичні особа, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у очисні споруди системи централізованого водовідведення виконавця»;

1.2. Доповнити пункт 1.3. розділу I:

«вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами та місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту (далі - місцеві правила приймання);

випуск водовідведення споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, споруд та з територій споживача в мережу водовідведення;

головний колектор водовідведення - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

колектор водовідведення - трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;

мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

роздільна система водовідведення - система водовідведення в населеному пункті або на промисловому підприємстві, що складається з декількох самостійних мереж водовідведення: господарсько-побутової (в яку, крім господарсько-побутових, може скидатися частина виробничих стічних вод), виробничої (для відведення забруднених виробничих стоків, які не допускають спільного відведення та очищення разом із побутовими стоками), зливової;

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", "Про житлово-комунальні послуги", "Про захист прав споживачів" та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.10.2008р. за № 936/15627 (далі - Правила користування)».

1.3. У розділі II пункти викласти в новій редакції:

«2.1.8. Відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виконавця за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення. При цьому за збитки таких споживачів виконавець відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється за рахунок споживача після усунення обставин, що спричинили відключення та відшкодування збитків виконавцю (у разі їх наявності).

2.1.10. Вимагати від споживачів, на яких розповсюджуються дія цих Правил та об'єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об'єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя.";

2.2.5. У разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об'єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виконавцем), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виконавця у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору.»

1.4. Пункт 3.4 розділу III доповнити новим абзацом:

«Забороняється скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення при наявності відокремленої системи централізованого зливового водовідведення.»

1.5. В пункті 3.6.3 розділу III слова «та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил або місцевих правил приймання, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.» замінити словами «та строк, необхідний для завершення будівництва та прийняття в експлуатацію локальних очисних споруд (якщо таке прийняття передбачено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності)», який має бути обґрунтованим відповідно до розробленого проєкту та не може перевищувати п'яти років з дня укладання договору.»

1.6. У тексті додатку 1 до рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 25.10.2018р. №419 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення міста Жовті Води»:

слова "виробник", "каналізаційний колектор", "каналізаційна мережа", "каналізаційний випуск", "каналізаційний випуск споживачів" у всіх відмінках і числах замінити словами "виконавець", "колектор водовідведення", "мережа водовідведення", "випуск водовідведення", "випуск водовідведення споживачів" у відповідних відмінках і числах;

слова "каналізаційні очисні споруди" та абревіатуру "КОС" у всіх відмінках і числах замінити словами "очисні споруди системи централізованого водовідведення";

1.7. Підпункт 9 пункту 3.2 доповнити новим абзацом:

«Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли ХСК 80 мг/дм3.»

1.8. Розділ III доповнити пунктом 3.10:

«3.10. Середньомісячний об'єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.

Додаткова кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготаненням через люки колодязів централізованого водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території споживача розраховується за формулами:

при загальносплавній системі водовідведення - Wg = 10hgYF

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg;

Hg - кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;

Y - загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об'єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць), від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;

F - загальна площа території споживача, га.

при роздільній системі водовідведення - Wg = 0,2(10hgYF).

Загальний коефіцієнт стоку зливових вод у теплий період року для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у пункті 7.3 ДСТУ 3013-95 "ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств".

Загальний коефіцієнт стоку стічних вод в холодний період року з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6 (відповідно пункту 7.4 ДСТУ 3013-95 "ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств").

Теплий період року, відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі", становить з березня по листопад включно, холодний - з грудня по лютий включно.

Середньорічний об'єм поливально-мийних вод, Opm, що надходить у вуличну мережу водовідведення, у разі відсутності засобу обліку на водопровідному трубопроводі, що подає воду на ці потреби, та у разі використання води для здійснення поливально-мийних робіт з додаткового джерела непитного водопостачання визначається за формулою:

Opm = 10mpYpmFpm,

де:

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання Fpm та m;

m - питома витрата води на миття покриттів (приймається 1,35 л/м2 на одне миття);

p - середня кількість операцій поливання та миття на рік (складає близько 150), од.;

Fpm - площа твердих покриттів, на яких здійснюється миття, га;

Ypm - коефіцієнт стоку для поливально-мийних вод (приймається рівним 0,5).

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги та споживача наявність провалів ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме скидання стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення, кількість додаткового обсягу стічних вод визначається у 5-ти кратному розмірі.

Якщо при роздільній системі централізованого водовідведення на території споживача шляхом обстеження встановлено та зафіксовано актом за участі представника виконавця комунальної послуги неможливість потрапляння додаткового обсягу стічних вод від атмосферних опадів до систем централізованого водовідведення зі всієї площі споживача або з її певної частини, кількість додаткового обсягу стічних вод з цієї площі дорівнює 0 (не визначається)";

2. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

3. Спеціалісту І категорії із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації виконавчого комітету Жовтоводської міської ради (Котова М.) не пізніше ніж 5 робочих днів із дати прийняття, оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті Жовтоводської міської територіальної громади.

4 Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на директора комунального підприємства «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради» Харитонову О., контроль – на міського голову Ханіса Д.

Міський голова                                                                           Дмитро ХАНІС

Секретар виконкому                                                                  Таміла ГУНЬКО

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської від 25.10.2018 року №419 "Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення міста Жовті Води"


Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта

Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради подає на обговорення проєкт регуляторного акту «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28.01.2022р. №35 "Про затвердження КП «Ринкова торгівля і парковка» вартості послуг ринку та туалету».

Поштова та електронна адреса розробників: КП «Ринкова торгівля і парковка»: вул. Ярослава Мудрого, 2, м. Жовті Води, Кам’янський район, Дніпропетровська обл., 52204; e-mail: kp_rtp@ukr.net; тел. +380966160680.

Відділ економічного та інвестиційного розвитку виконавчого комітету Жовтоводської міської ради: Бульвар Свободи, 33, м. Жовті Води, Кам’янський район, Дніпропетровська обл., 52204; e-mail: vesr_zhv@i.ua; тел. +380508306656.

Термін, протягом якого подаються пропозиції та зауваження: місяць із дня оприлюднення (з 11.08.2022р.).

Спосіб надання пропозицій та зауважень: у письмовій формі на електронну або поштову адресу.

Проєкт регуляторного акта «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28.01.2022р. №35 «Про затвердження КП «Ринкова торгівля і парковка» вартості послуг ринку та туалету»

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянувши подання КП «Ринкова торгівля і парковка» від 29.07.2022р. щодо затвердження вартості послуг ринку з метою покращення фінансового стану підприємства і забезпечення його стабільної та беззбиткової роботи, на підставі розрахунків, наданих комунальним підприємством, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради,-

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.01.2022р. №35 "Про затвердження КП «Ринкова торгівля і парковка» вартості послуг ринку та туалету», а саме:

2-й абзац п. 1 рішення викласти в наступній редакції:

- тариф на послуги ринку в розрахунку на 1 торгове місце (1 пог.м або 2 кв.м зайнятої площі) – 13,00 грн.

2. Дане рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.

3. Спеціалісту І категорії із забезпечення зв’язків з засобами масової інформації виконавчого комітету Жовтоводської міської ради (Котова М.) не пізніше ніж 5 робочих днів із дати прийняття, оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації та/або на офіційному веб-сайті Жовтоводської міської ради.

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на директора КП «Ринкова торгівля і парковка» Старушка С., контроль – на міського голову Ханіса Д.

Міський голова                                                                        Дмитро ХАНІС

Секретар виконкому                                                               Таміла ГУНЬКО


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту регуляторного акта «Про затвердження тарифу на послуги з перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування Жовтоводської міської територіальної громади»

Розробник – відділ економічного та інвестиційного розвитку виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.

Поштова та електронна адреса розробника: бульвар Свободи, 33, м. Жовті Води, Кам’янський район, Дніпропетровська обл., 52204; e-mail: vesr_zhv@i.ua; тел. +380508306656.

Інформація про спосіб оприлюднення проєкту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу: проєкт рішення виконкому з відповідним аналізом регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Жовтоводської міської ради.

Термін, протягом якого подаються пропозиції та зауваження: місяць із дня оприлюднення (з 12.08.2022р.).

Спосіб надання пропозицій та зауважень: у письмовій формі на електронну або поштову адресу.

Проєкт регуляторного акта «Про затвердження тарифу на послуги з перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування Жовтоводської міської територіальної громади»

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ціни та ціноутворення», «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», наказами Мінтрансу України від 17.11.2009р. №1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами) та від 10.02.1998р. №43 «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», в зв’язку із значним підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, інших витрат на утримання транспортних засобів, на основі аналізу фактичних витрат та кількості перевезених пасажирів, з метою дотримання вимог регуляторного законодавства, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради,-

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити та ввести в дію з ___.09.2022р. тариф на послуги з перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування Жовтоводської міської територіальної громади в розмірі 17,00 грн.

2. Рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 21.01.2022р. №04 «Про затвердження тарифу на послуги з перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування Жовтоводської міської територіальної громади №1,3,7,8» та від 10.06.2022р. №143 «Про затвердження тарифу на послуги з перевезення одного пасажира на автобусних маршрутах загального користування Жовтоводської міської територіальної громади» вважати таким, що втратило чинність.

3. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу економічного та інвестиційного розвитку виконавчого комітету Біленко Н., контроль – на міського голову Ханіса Д.

Міський голова                                                                                            Дмитро ХАНІС

Секретар виконкому                                                                                   Таміла ГУНЬКО


ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проєкту регуляторного акта

Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради подає на обговорення проєкт регуляторного акту «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 25 жовтня 2018р. №419 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення міста Жовті Води».

Поштова та електронна адреса розробника: КП «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради»: вул. 8-го Березня, 40А, м. Жовті Води, Кам’янський район, Дніпропетровська обл., 52204; e-mail: sekretar@evk.dp.ua, evk@evk.dp.ua; тел. +380952916011.

Термін, протягом якого подаються пропозиції та зауваження: місяць з дня оприлюднення (з 06.02.2023р.).

Спосіб надання пропозицій та зауважень: в письмовій формі на електронну або поштову адресу.

Проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 25 жовтня 2018р. №419 "Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення міста Жовті Води".docx

Аналіз регуляторного впливу.doc

ПОВІДОМЛЕННЯ

про продовження терміну обговорення проєкту регуляторного акта

Враховуючи лист КП «Жовтоводський водоканал» ДОР» від 03.03.2023р. № 922, виконавчий комітет Жовтоводської міської ради повідомляє про продовження до 04.04.2023р. терміну обговорення проєкту регуляторного акту «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Жовтоводської міської ради від 25 жовтня 2018р. №419 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення міста Жовті Води».

Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта

Проєкт рішення виконкому Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28.01.2022р. № 35 "Про затвердження КП «Ринкова торгівля і парковка» вартості послуг ринку та туалету»


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux